Miljø, økologi og grøn nøgle

I takt med at verden omkring os udvikler sig og fokus på miljø og økologi bliver væsentligere, medtages dette perspektiv.

El-forbruget er fra 2010 til 2011 reduceret med 1,55% i det faktiske forbrug på trods af en omsætningsstigning på 7%. Det samlede el-forbrug er reduceret med 10% i perioden 2007-2011.

Den hårde vinter i 2011 og stigning i omsætning til trods, er det samlede fjernvarmeforbrug reduceret fra 1.472,46 mwh i 2010 til 1.312,00 mwh i 2011.

Det har ligeledes været muligt at reducere vandforbruget pr. gæst fra 0,31 m3 i 2010 til 0,29 m3 i 2011. Dette svarer til en reduktion på 6,4%.

Med udgangen af 2011 lå økologiandelen på 5,3 % af det samlede råvareforbrug.

Hotel Koldingfjord har endvidere fået tildelt hotelbranchens eget miljømærke "Den Grønne Nøgle / Green Key", der indebærer at Hotel Koldfingfjord lever op til en række helt konkrete miljøkrav. Miljømærket tildeles for 1 år ad gangen og Hotel Koldingfjord forpligter sig til at overholde en lang række punkter, herunder affaldssortering, minimere forbruget af varme og strøm, korrekt dossering af rengøringsmidler, slukke lys i de lokaler og værelser som ikke bruges …. I det hele taget handler det om at TÆNKE grønt og miljøvenligt. 

For dig som gæst betyder det at vi har lavet små foldere på værelserne, der fortæller om muligheden for at "genbruge" engangsartikler og håndklæder. Derudover findes folderen "Green Key"  i værelsesmappen, der  fortæller om vigtigheden af at tænke på og tage hensyn til miljøet.

Vi har igangsat affaldssortering for medarbejderne på Hotel Koldingfjord af: papir, plastic, metal, batterier, pap og småt brændbart. Alle afdelinger på Hotel Koldingfjord er blevet instrueret i hvad der kan gøres for at "tænke grønt" og har samtidig opslag hængende i de enkelte afdelinger, der gør det nemmere at overskue.