Print

Hotel Koldingfjord A/S
Fjordvej 154
6000 Kolding
Tlf.: 75 51 00 00
E-mail: hotel@koldingfjord.dk


Hotel Koldingfjords servicekvalitetsindekstal

Kvalitetsbegrebet er grundlæggende for Hotel Koldingfjord og dermed kernen i alle vore aktiviteter.

Som kunde på Hotel Koldingfjord betyder det, at du altid kan være sikker på høj kvalitet både med hensyn til faciliteter, teknik, service, faglig indsigt og fleksibilitet. 

Den høje kvalitet oplever du lige fra den indledende planlægningsfase og frem til arrangementets afholdelse.

Hotel Koldingfjord er medlem af Foreningen Danske Konferencecentre. Det betyder bl.a. at Dansk Teknologisk Institut (DTI) foretager uvildige undersøgelser af Hotel Koldingfjord for at sikre, at samtlige kvalitetskrav opfyldes.

Herefter udsteder DTI et certifikat, der dokumenterer, at Hotel Koldingfjord opfylder alle Foreningen Danske Konferencecentres kvalitetskrav.

Alle medlem af Foreningen Danske Konferencecentre testes jævnligt af DTI for at sikre at kvalitetskravene overholdes. 

Udover kvalitetstesten gennem Foreningen Danske Konferencecentre og Dansk Teknologisk Institut tilbyder Hotel Koldingfjord alle
kursus- og konferencearrangører at give tilbagemelding på gennemførte arrangementer.

Tilbagemeldingen gives via et elektronisk spørgeskema.

Resultatet af disse tilbagemeldinger offentliggør Hotel Koldingfjord hver måned.

Klik her for at se Hotel Koldingfjords servicekvalitetsindeks.


Udskrevet fra: http://www.koldingfjord.dk/hotel-koldingfjord/hvem-er-vi/servicekvalitetsindeks/ Udskrevet d. 20. december 2014 - kl. 13:13