Print

Hotel Koldingfjord A/S
Fjordvej 154
6000 Kolding
Tlf.: 75 51 00 00
E-mail: hotel@koldingfjord.dk


Teamwork er samtaler

Teamwork hedder vel gruppearbejde på dansk direkte oversat - men gruppe er ikke helt det samme som team, så vi vælger at bruge det engelske udtryk. Men hvad er teamwork egentlig - vi bruger udtrykket i mange sammenhæng, men taler ikke så tit om, hvad det egentlig vil sige. Teamwork er lidt som service - det er noget, vi ofte forventer, de andre gør. Eller vi ser teamwork, som det vi i fællesskab gør. Det fælles output.

 

Hvis vi tager et team på tre, der skal løse en opgave sammen og de har hver deres funktion på holdet, så er det stykke arbejde, de hver især gør, jo ikke teamwork, det er deres individuelle opgave - så hvordan bliver det til teamwork?

 

Ja, det bliver det først på det tidspunkt, de tre teammedlemmer koordinerer, det de gør og især taler sammen om løsning af opgaven. Essensen af teamwork er derfor kommunikation - eller mere enkelt: samtaler. Gode konstruktive samtaler, der fremmer løsningen af den fælles opgave.

 

På MIT i USA har en gruppe forskere lavet et omfattende stykke arbejde, hvor de har udstyret en række teams med sensorer, båndoptagere osv. for at registrere, hvad teammedlemmerne foretog sig på jobbet. Alt blev registeret. De udvalgte teams var fra call-centre, hospitaler, kundeservice teams i banker osv. Inden for hver kategori fandt man så forskellig teams i forskellige virksomheder og sammenlignede, hvor gode de var til at løse deres opgave. Konklusionen på den meget omfattende undersøgelse var, at kommunikationsmønstret var den altafgørende faktor i forhold til, hvor succesrigt et team var med at løse sine opgaver.

 

Faktisk vejede kommunikationsmønstret tungere end den enkelte deltagers intelligensniveau, personligheder, færdigheder og substansen af det, der blev talt om – tilsammen…

 

Kommunikationsmønstret er afgørende

Med kommunikationsmønstre menes her, hvor, hvornår og med hvem blev der kommunikeret. Teams, der klarede sig dårligt, havde typisk et mønster, hvor der var nogle få, der kommunikerede meget, og andre, der ikke modtog eller afgav ret meget kommunikation. Ofte kunne man se på de dårligt fungerende teams, at der opstod mindre teams i teamet – nogle, der snakkede meget sammen og andre, der slet ikke var en del af det loop. Eller at det meste af kommunikationen var til og fra teamlederen, men meget lidt på tværs i teamet. Det, der karakteriserede de mest velfungerende teams, var, at der var en bred spredning i kommunikationen mellem alle, og at der blev ført masser af samtaler udover det, der handlede om løsning af selve opgaven - typisk i pauser eller i et fællesskab efter arbejdstid. Et call-center, der i øvrigt fungerede rigtig dårligt, havde indført, at pauser skulle holdes på skift (ikke godt for den uformelle kommunikation mellem deltagerne). På researchernes anbefaling ændrede de systemet, så alle holdt pauser sammen og samtidig - og der kom en mærkbar forbedring af gruppens output blot ved denne lille ændring.

 

Så når vi nu snakker teambuilding og teamøvelser, har vi så nok fokus på kommunikationsmønstrene? Træner vi overhovedet de rigtige ting, når vi laver de øvelser? Det synes jeg er interessant at tænke lidt mere over.

 

Læs mere om MIT’s research her: HBR - The New Science of Building Great Teams

 

Mike Hohnen 


Udskrevet fra: https://www.koldingfjord.dk/konference/ro-fordybelse-og-refleksion/mikes-corner/april/ Udskrevet d. 24. april 2018 - kl. 14:23