Print

Hotel Koldingfjord A/S
Fjordvej 154
6000 Kolding
Tlf.: 75 51 00 00
E-mail: hotel@koldingfjord.dk


Tanker kræver opmærksomhed

Det er ikke sikkert, du har tænkt på det, men realiteten er, at alt hvad vi gør, gør vi som et resultat af en eller anden tanke. Vores tanker fører til adfærd, og vores adfærd fører til resultater.

Derfor er der en vis logik i at se nærmere på, hvad kvaliteten af vores tanker er. Hvis du vil øge kvaliteten af din adfærd, og dermed også kvaliteten af dine resultater, så skal du måske se nærmere på, hvad kvaliteten af dine tanker er.

Det var på det individuelle plan – altså ud fra et personligt perspektiv. Men hvis du er virksomhedsleder eller teamleder, hvad betyder så kvaliteten af den enkeltes tanker for de resultater, der opnås i fællesskab? Du kan også vende problemstillingen helt på hovedet og spørge dig selv, om du som leder nogensinde har stået i den situation, at du har tænkt, om du selv er den eneste på holdet, der overhovedet tænker sig om.

Jo mere kompleks en verden vi skal operere i, og jo hurtigere den forandrer sig, jo mere afgørende bliver det, at der er mere end én person, der tænker. Som general Patton så berømt har udtalt det: “If we are all thinking the same, there sure as hell is not a lot of thinking going on!”

Men hvad ved vi så om, hvad der påvirker kvaliteten af tankevirksomheden hos vore kollegaer? Umiddelbart skulle man tro, at det naturligvis er de klogeste, der tænker de bedste tanker. Men rent faktisk forholder det sig ikke sådan. Ifølge undersøgelser foretaget af forfatteren Nancy Kline er der et direkte link mellem kvaliteten af de tanker, folk producerer og den måde deres omgivelser behandler dem på. Den faktor er meget større end den enkeltes IQ, erfaringer eller alder.

Når mennesker omkring dig forsøger at tænke nogle tanker, så er det du ser, hører og oplever i meget høj grad et resultat, af den måde du påvirker den, der tænker, på. For at mennesker omkring dig skal kunne tænke gode tanker, skal de først og fremmest føle sig trygge. De skal føle, at deres idéer og tanker tæller på lige fod med alle andres, og at de har de samme grundlæggende informationer, som alle andre har.

Alt det kan sammenfattes i en simpel gestus: Kvaliteten af andre menneskers tanker hænger direkte sammen med den opmærksomhed vi giver dem. Når vi lytter aktivt med fuldt fokus og øjenkontakt – uden at afbryde, men måske tværtimod opmuntrer folk til at sige endnu mere, når de har talt ud – så løfter vi dramatisk den tankevirksomhed, der foregår omkring os. Men at lytte aktivt og opmærksomt er noget helt andet end at lytte, mens man sidder og trommer med fingrene i bordet, fordi man venter på selv at komme til eller at kunne fyre den smarte bemærkning af, man selv lige har fundet på.

I rigtig mange virksomheder er der en forfærdelig dårlig mødekultur, som kommer til udtryk på den måde, at alle synes, at de ugentlige møder er kedelige og dødssyge. Men hvorfor er de det? Det er de fordi, vi har en kultur, der siger, at hvis du vil sige noget så sørg for at sige noget, som er i tråd med det, alle de andre siger. Hvis du skal sige noget, så vær sikker på, at det imponerer. Hvis du skal sige noget, så sørg for, at det ikke er noget, der får de andre til at grine af dig. Eller hvis du skal sige noget, så sørg for at det støtter din egen position i forhold til en anden kollega. Hvis det er kulturen, så kommer der naturligvis ikke voldsomme interessante tanker eller nytænkning ud af sådan et møde.

Det handler meget om, hvordan du i dit team og i virksomheden generelt, kan skabe en kultur, hvor alle bliver sindssygt gode til at lytte aktivt, og hvor det værdsættes, at de andre tænker - og også gerne tænker anderledes. Tænk hvilken værdi spørgsmålet ”Hvad tænker du?” lige pludselig ville få…

Og dermed er ringen sluttet. For i sin yderste konsekvens betyder det, at kvaliteten af vores relationer driver kvaliteten af vores tanker. Kvaliteten af vores tanker driver kvaliteten af vores adfærd. Kvaliteten af vores adfærd driver kvaliteten af de resultater, vi opnår. Og i sidste ende så driver de resultater, vi opnår kvaliteten af vores relationer.

Så din fremtidige succes afhænger af to meget simple principper:

·         Alt hvad vi gør, er afhængigt af de tanker vi gør os, før vi handler.

·         Kvaliteten af det, vi går og tænker, er direkte proportional med kvaliteten af den opmærksomhed, vi giver hinanden.

 

Tankevækkende ik’ sandt ?

 

Mike Hohnen


Udskrevet fra: https://www.koldingfjord.dk/konference/ro-fordybelse-og-refleksion/mikes-corner/september/ Udskrevet d. 22. marts 2018 - kl. 14:48