Chefgruppen på Hotel Koldingfjord har i januar 2011 vedtaget følgende formulering af vision for Hotel Koldingfjord A/S og det er fortsat vores vision i dag:

Medarbejder:

 • Vi tager ansvar og vi tror på medarbejderen som det vigtigste aktiv
 • Vi skaber personlig udvikling og fornyelse
 • Vi skaber tryghed, samspil og fleksibilitet med blik for helheden
 • Vi skaber medarbejdertilfredshed, loyalitet og stolthed

Gæst:

 • Vi yder vedkommende personlig service
 • Vi møder gæsten med ro og nærvær
 • Vi møder gæsten i øjenhøjde med forståelse og respekt
 • Vi opleves som en helhed

Omverden:

 • Vi handler ansvarligt i forhold til vores omverden
 • Vi er fyrtårnet i vores nærområde
 • Vi har holdninger og tør gå foran
 • Vi skaber fornyelse gennem engagement

Værdi:

 • Vi er stedet, hvor mennesker mødes, udveksler ideer, finder ro og skaber resultater
 • Vi følger klare mål og skaber sund økonomi
 • Vi produktudvikler kontinuerligt
 • Vi har respekt for kulturarven og skaber fundament for fremtiden


    

Bestyrelsen for Hotel Koldingfjord har den 16. september 2013 vedtaget følgende formulering af overordnet driftsstrategi for
Hotel Koldingfjord A/S:

MÅL:

 • Nettoresultatet skal genetableres positivt gennem fokus på salg på eksisterende. kapacitet og konstant fokus på omkostninger.

Vejen til målet:

 • Styrkelse af værdiskabelsen for vore gæster
 • Styrkelse og udvikling af medarbejderstaben
  under hensyntagen til omsætning og aktivitetsniveau i øvrigt. Der sikres fortsat uddannelse og udvikling af medarbejderstaben.
 • Fastholdelse af høj bygningsvedligeholdelse i samarbejde med   bygningens ejer.
 • Styrkelse og udvikling af et højt og konsekvent kvalitetsniveau for fortsat sikring af brandet Hotel Koldingfjord og brandet Louisehøj.
 • Fastholdelse af højt prisniveau, dog under konstant hensyntagen til kapacitet og perioder.
 • Styrkelse og udvikling salgs- og markedsføringsindsatsen.
 • Særligt fokus på primær målgruppen konferencesegmentet.
 • Der skal i alle henseender udvises rettidig omhu og fornuftigt købmandskab.