Hotel Koldingfjords historie

Hotel Koldingfjords oprindelige navn var "Julemærkesanatoriet". Det var postmester Einar Holbøll, der fik ideén til at sælge julemærker. Ideén gik ud på, at alle, rig som fattig, skulle være med til at hjælpe svage og syge børn. Når folk sendte julekort til hinanden, gav de 2 øre ekstra for et julemærke, som blev klistret på ved siden af frimærket. På den måde var de med til at finansiere byggeriet af flere sanatorier. Hotel Koldingfjord var det første julemærkesanatorium, som blev opført i Danmark.

Julemærkesalget startede i 1904 og indbragte 67.000 kr. Det blev besluttet, at pengene skulle bruges til opførelsen af et sanatorium for børn ramt af lungetuberkolose. Efter megen tovtrækkeri blev grunden Louisehøj i Kolding med tilstødende bakker købt. Julemærkesanatoriet blev opført i årene fra 1907-1911. Byggeriet var budgetteret til kr. 600.000, men den endelige pris blev 1 million kr. Dette skyldes meget store problemer med undergrunden, der var meget blød. Man var nødt til at skabe en stabil undergrund ved at pilotere. Det vil sige, at man banker pæle i jorden for at forhindre byggeriet i at skride ud i fjorden. Det siges, at der er bygget lige så meget under jorden som over!

Fra 1911 til 1960 fungerede bygningerne som sanatorium for børn ramt af tuberkulose, og blev dermed en vigtig brik i kampen mod den frygtede folkesygdom.

Bygningerne havde forskellige funktioner. Der hvor terrassen er i dag, var der udendørs liggehal. På konferencegangen var der køkken, spisestue for børnene og funktionærerne, "badegang" til lysbadene samt sløjdrum. I receptionen var der indrettet en stor opholdstue og på den ene gang, hvor der i dag er værelser, var der lægeværelser og røntgen samt store sygestuer. På 1. sal var der små værelser i midten, og sygestuer ved hver side. På øverste etage operationsstue og tandklinik i midten, og ligeledes sygestuer til hver side.

Bygningen bagved hovedbygningen, der hvor Magnolie- og Bøgesalen er indrettet i dag, var oprindelig gymnastiksal og kedelcentral, mens sidebygningerne, som vi i dag kalder Dagmar's Palæ og Christian's Palæ, blev brugt som skolehjem og kontor.

Efter 1960 blev bygningerne overtaget af Åndssvageforsorgen i Vejle Amt. Fra 1983 til 1987 stod de fleste af bygningerne tomme, indtil Sygeplejerskernes Ejendoms Aktieselskab købte bygningerne, med henblik på at bygge et moderne hotel- og konferencecenter. Som institution var Julemærkesanatoriets tid altså forbi i 1983.

Fra 1988 til 1990 blev de fredede bygninger renoveret og ombygget. Indvendigt har ejendommen gennemgået en total renovering og modernisering, og den er blevet udstyret med alt, hvad der hører til et moderne hotel- og konferencecenter. Den 1. maj 1990 var arbejdet færdigt, og ejendommen åbnede under navnet Hotel Koldingfjord.

Besøg vores jubilæumside  Hent PDF med Hotel Koldingfjords historie