Hotel Koldingfjords vision

Chefgruppen på Hotel Koldingfjord har i januar 2011 vedtaget følgende formulering af vision for Hotel Koldingfjord A/S og det er fortsat vores vision i dag:

Medarbejder:

 • Vi tager ansvar og vi tror på medarbejderen som det vigtigste aktiv
 • Vi skaber personlig udvikling og fornyelse
 • Vi skaber tryghed, samspil og fleksibilitet med blik for helheden
 • Vi skaber medarbejdertilfredshed, loyalitet og stolthed

Gæst:

 • Vi yder vedkommende personlig service
 • Vi møder gæsten med ro og nærvær
 • Vi møder gæsten i øjenhøjde med forståelse og respekt
 • Vi opleves som en helhed

Omverden:

 • Vi handler ansvarligt i forhold til vores omverden
 • Vi er fyrtårnet i vores nærområde
 • Vi har holdninger og tør gå foran
 • Vi skaber fornyelse gennem engagement

Værdi:

 • Vi er stedet, hvor mennesker mødes, udveksler ideer, finder ro og skaber resultater
 • Vi følger klare mål og skaber sund økonomi
 • Vi produktudvikler kontinuerligt
 • Vi har respekt for kulturarven og skaber fundament for fremtiden


    

Strategi for Hotel Koldingfjord

Bestyrelsen for Hotel Koldingfjord har den 16. september 2013 vedtaget følgende formulering af overordnet driftsstrategi for
Hotel Koldingfjord A/S:

MÅL:

 • Nettoresultatet skal genetableres positivt gennem fokus på salg på eksisterende. kapacitet og konstant fokus på omkostninger.

Vejen til målet:

 • Styrkelse af værdiskabelsen for vore gæster
 • Styrkelse og udvikling af medarbejderstaben
  under hensyntagen til omsætning og aktivitetsniveau i øvrigt. Der sikres fortsat uddannelse og udvikling af medarbejderstaben.
 • Fastholdelse af høj bygningsvedligeholdelse i samarbejde med   bygningens ejer.
 • Styrkelse og udvikling af et højt og konsekvent kvalitetsniveau for fortsat sikring af brandet Hotel Koldingfjord og brandet Louisehøj.
 • Fastholdelse af højt prisniveau, dog under konstant hensyntagen til kapacitet og perioder.
 • Styrkelse og udvikling salgs- og markedsføringsindsatsen.
 • Særligt fokus på primær målgruppen konferencesegmentet.
 • Der skal i alle henseender udvises rettidig omhu og fornuftigt købmandskab.