Sådan bidrager vi til en lidt bedre verden

Hotel Koldingfjord er placeret midt i Danmarks smukkeste natur. Nærheden til naturen og vores daglige glæde over omgivelserne har givet os en særlig bevidsthed om at passe på miljøet og sikre, at klimaet og naturen bliver påvirket så lidt som overhovedet muligt af, at vi driver et stort hotel i de fantastiske rammer.

Vi arbejder på en række områder for at sikre, at også de næste generationer har en sund, ren og retfærdig verden at leve i. 

FNs VERDENSMÅL:

Arbejdet med FNs 17 Verdensmål er en vigtig del af hverdagen på Hotel Koldingfjord. Vi gennemgår arbejdsgange, procedurer og indkøb, så vi kan komme så tæt på vores mål som muligt - at bidrage til en bedre verden for de kommende generationer. Alle medarbejderne på hotellet har været på kursus i at arbejde med verdensmålene. Personalet har i fællesskab vedtaget en række handlinger, der understøtter de fire verdensmål, vi har særligt fokus på:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Arbejdet med verdensmålene bliver løbende evalueret og målt, så vi sikrer os, at vores handlinger er med til at skabe en lidt bedre verden.

Læs mere om FNs Verdensmål her: https://www.verdensmaalene.dk/

ØKOLOGI:

Økologi er godt for milljø og dyrevelfærd. Derfor fylder økologiske produkter mere og mere på vores menukort. Vi tilbyder blandt andet økologisk kaffe, husets vine er økologiske, og vi bager udelukkende af økologisk mel fra Samsø. Men vi er ikke i mål.  Den kommende tid vil vi udskifte en række konventionelt dyrkede produkter med økologiske produkter fra lokale producenter. Vi har opnået Det økologiske Spisemærke i bronze, og arbejder fortsat på at integrere mere økologi i vores køkken.

Læse mere om Det Økologiske Spisemærke her: https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/

FN GLOBAL COMPACT:

Hotel Koldingfjord har som et af meget få danske hoteller tilsluttet sig FN Global Compact Network Danmark.
FN Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af virksomheder for at skabe en bedre verden. Det betyder, at Hotel Koldingfjord har forpligtet sig til at arbejde efter netværkets 10 principper, der sætter fokus på miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og anti-korruption.

Læs mere om de 10 principper her: https://www.globalcompact.dk/de-10-principper/ 

Du kan også læse vores UN Global Compact Report 2020 her.

THE GREEN KEY:

Hotel Koldingfjord er tilsluttet miljømærket The Green Key, der sætter en lang række standarder for hotellets miljømæssige drift og påvirkning af det omkringliggende samfund.

Hotellets energiforbrug følges måned for måned for at sikre en optimal udnyttelse - og for at reducere energiforbruget de steder, hvor det ikke påvirker gæsternes komfort. Vores fokus på ressourcerne har betydet, at vi hen over en årrække har været i stand til at nedbringe hotellets forbrug af el, vand og varme målt per gæst. Det er godt for miljøet og for hotellets økonomi.

Læs mere om The Green Key her: https://www.green-key.dk/

MILJØVENLIG EL:

I de kommende år vil al strøm på Hotel Koldingfjord være produceret på danske vindmøller. Den grønne strøm koster en lille smule mere. Til gengæld garanterer Energi Danmark, at strømmen i kontakterne på hotellet er grøn. Det synes vi er sund fornuft.

Læs mere om Miljøvenlig El her: https://www.energidanmark.dk/elforbrug/certifikater/miljoevenlig-el-bevis-for-vindenergi-og-vandkraft/

HOTEL KOLDINGFJORD UDSKIFTER VINDUER I HOVEDBYGNING OG PALÆER:

Baggrund
Hovedbygning og palæer på Hotel Koldingfjord er forsynet med de oprindelige vinduer fra 1909, hvorfor der energi-, indeklima- og vedligeholdelsesmæssigt er et stort behov for udskiftning.

Der er igennem mange år brugt mange resurser på vedligehold af vinduer i de 3 bygninger, dog er der i de seneste år konstateret en accelererende nedbrydning heraf, hvilket årligt medfører store økonomiske udgifter til partielle snedker- og malermæssig vedligeholdelse af vinduernes træværk, samt udførelses- og driftsmæssige udfordringer hermed i forhold til hotellet.

Bygningerne fremstår på alle facader med de oprindelige småsprossede vinduespartier med enkeltlag glas – dog monteret med indvendige forsatsrammer udført i forbindelse med den store ombygning til hotel i 1989.

De 3 bygninger har høj bevaringsværdighed, Saveværdi 2, jf. Slots- og Kulturstyrelsens atlas over fredede og bevaringsværdige bygninger, hvilket naturligvis indarbejdes i vurderinger og plan for udskiftning af vinduer.

Det er meget stort fokus på bygningernes originalitet, visuelle fremtræden og kulturhistoriske status.

Energiforhold
Energimæssigt forventes et ikke uvæsentligt besparelsespotentiale ved isætning af højtisolerende type A-vinduer. Hotel Koldingfjord opvarmes med fjernvarme.

De nye vinduer
Med baggrund i ejendommens historie og bevaringsværdige status udføres vinduesudskiftning med kernetræ vinduer med koblede rammer fra den danske vinduesproducent, Frovin. Vinduerne udføres med særlig respekt for bygningernes facadeudtryk.

Vinduerne udføres i stil, fag- og sprosseopdeling samt med kitfalse, beslåninger og udseende som eksisterende vinduer – endvidere forsynes udvendige rammer med enkeltlags trukket glas, således det uensartede udtryk på eksisterende glasoverflader bevares.

U-værdien på koblede vinduer ligger i niveauet mellem 0,82 – 0,94 W/m2*K og lever derfor op til de strenge energikrav for type A-vinduet i bygningsreglementet BR18.

Fremstilling af de nye vinduer vil sket efter nøje registreringer og opmålinger på stedet og ud fra eksisterende facadetegninger.

Genbyg
Hotel Koldingfjord har indgået samarbejde med Genbyg, så det træ og glas fra de gamle vinduer, der ikke er beskadiget, bliver genbrugt i nyt byggeri og ikke går til spilde.

Godkendelse fra Kolding Kommune
Kolding Kommune har ved skrivelse af 15. januar 2024 givet tilladelse til at vinduerne kan udskiftes.

Øvrige renoveringer på Hotel Koldingfjord
Der er igennem de senere år gennemført forskellige større og mindre renoveringsopgaver på Hotel Koldingfjord, f.eks. udskiftning af tag på hovedbygningen, palæer og Louisehøj i 2018-2020, renovering af badeværelser, samt udvidelse af konferencelokaler.

Alle renoveringer og udvidelser er sket i tæt dialog med Kolding Kommunes By- og Udviklingsafdeling og naturligvis altid med nødvendige tilladelser.

For yderligere information kontakt
Adm. direktør Peder J. Madsen, Hotel Koldingfjord, mobil 40624057, mail pm@koldingfjord.dk