Leverandøradfærd

Hotel Koldingfjord A/S ønsker etik og bæredygtighed i alle virksomhedens aktiviteter. Disse regler gælder i forbindelse med alle indkøb. 

Hotel Koldingfjords leverandører er underlagt følgende kodeks:

Medarbejdere/Social ansvarlighed

Hotel Koldingfjord tager ansvar og vi tror på medarbejderen som det vigtigste aktiv.

Vi forventer derfor, at vore leverandører:

 • Opretholder en arbejdsplads, der er fri for chikane og diskrimination.
 • Aflønner medarbejdere i henhold til gældende regler og satser.
 • Tillader foreningsfrihed (f.eks. at give arbejdstagerne mulighed for at tilslutte sig fagforeninger).
 • Sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Omverden/Miljømæssig bæredygtighed

Hotel Koldingfjord handler ansvarligt i forhold til omverdenen.

Vi forventer derfor, at vore leverandører:

 • Opererer på en miljømæssigt ansvarlig og effektiv måde, i overensstemmelse med gældende love.
 • Fortsat arbejder på at reducere miljøbelastning ved at reducere eller undgå affald, reducere emission, benytte genbrug og fremmer innovative tanker og metoder, samt støtter og øger bæredygtighed. 

Hotel Koldingfjord er tilsluttet The Green Key

Gæst/Etisk adfærd

Hotel Koldingfjord yder Vedkommende Personlig Service.

Vi forventer derfor, at vore leverandører:

 • Arbejder i fuld overensstemmelse med gældende love, regler, standarder og god forretningspraksis.
 • Modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
 • Fremmer højeste etiske niveau med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø og social ansvarlighed.

Værdi/Innovation

Hotel Koldingfjord er stedet, hvor mennesker mødes, udveksler idéer, finder ro og skaber resultater.

Vi forventer derfor, at vore leverandører:

 • Sikrer, at Hotel Koldingfjord A/S får lige og tidlig adgang til innovative løsninger fra leverandøren.
 • Støtter til sikring af Hotel Koldingfjord A/S's og leverandørens intellektuelle ejendomsret og beslægtede rettigheder.