På Hotel Koldingfjord er det en grundholdning, at kun tilfredse og loyale medarbejdere kan skabe værdi for vore gæster.

Derfor er fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling i jobbet væsentlig.

Hotel Koldingfjord foretager hvert forår en måling af medarbejdernes tilfredshed med arbejdet og deres loyalitet over for arbejdspladsen.   

I 2019 opnåede vi følgende resultater målt på en skala fra 0 til 100:

Social kapital for alle hotellets afdelinger              77,5 generelle arbejdsmarked: 69,0
*Social kapital er baseret på tillid og retfærdighed                    

Ledelseskvalitet for alle hotellets afdelinger          72,1 generelle arbejdsmarked: 63,1  

87% af medarbejderne svarede på spørgeskemaet.

Vi betragter de opnåede resultater som meget tilfredsstillende. Dog er der punkter, som er kritiske, og det arbejdes der med i de enkelte afdelinger. Vi har en målsætning om ingen kritiske punkter for 2020.

Resultaterne af analysen udgives afdelingsvis, hvor der er mere end 5 respondenter, og det samlede resultat offentliggøres her på Hotel Koldingfjords hjemmeside.Resultaterne bearbejdes efterfølgende samlet og afdelingsvis.

Evt. spørgsmål til analysen og dens resultater kan rettes til økonomichef Jonna Madsen eller Adm. Direktør Peder J. Madsen.

Se den samlede trivselsanalyse